Tag: bánh cuốn 2 thập kỷ ở ngõ nhỏ Hà Nội

Hàng bánh cuốn 2 thập kỷ ở ngõ nhỏ Hà Nội

Hàng bánh cuốn 2 thập kỷ ở ngõ nhỏ Hà Nội

Quán chỉ mở từ 5 giờ chiều đến tầm 11 giờ đêm thì đóng cửa. Có những đêm mưa, bánh ế ẩm do nằm khuất trong ngõ vắng, ông vẫn ngồi buồn ngóng khách rồi chợt rạng rỡ khi gặp