Tag: bánh cuốn ngon nổi tiếng

Những món bánh cuốn ngon nổi tiếng

Những món bánh cuốn ngon nổi tiếng

Bánh cuốn Hải Dương được tráng thành từng lá mỏng như tờ giấy pơ-luya, cuốn lại sau đó rưới thêm nước mỡ rán và hành đã được phi thơm (mỡ phải được làm từ mỡ khổ mới đạt được độ