Tag: bí quyết làm gỏi cồi mai

Hướng dẫn làm gỏi cồi mai

Hướng dẫn làm gỏi cồi mai

Cồi mai là đặc sản của một số vùng biển như Phú Quốc, Bình Thuận, Nha Trang… Cồi mai còn có tên “cồi ngọc nữ” là hai lớp cơ nối liền 2 mảnh vỏ của con sò mai. Củ hành