Tag: Hà Nam

Thưởng thức bánh cuốn Hà Nam

Thưởng thức bánh cuốn Hà Nam

Trông có khách bước vào, Chị bán hàng đon đả, “Mời quý khách, đoàn nhà mình có mấy người vậy nhỉ, bánh cuốn chả chỗ chúng tôi là ngon bậc nhất nhì khu này luôn đấy ạ, các vị cứ