Tag: Hưng Yên

Thưởng thức bánh cuốn Phú Thị khi về Hưng Yên

Thưởng thức bánh cuốn Phú Thị khi về Hưng Yên

Người dân Phú Thị gọi thứ bánh tráng mỏng, có thoa lớp dầu mỡ (như bánh cuốn Thanh Trì và bánh cuốn thường thấy ở nhiều nơi khác) là bánh tráng chứ không gọi là bánh cuốn. Không nổi tiếng