Tag: mực nướng sữa ngũ vị

Hướng dẫn làm mực nướng sữa ngũ vị

Hướng dẫn làm mực nướng sữa ngũ vị

Khi mua mực không nên chọn những con mực đã chuyển sang màu hơi xanh ngà, thịt nhão, đầu không dính chặt với thân, mùi rất tanh vì đó là những con mực kém tươi. Khẩu phần 2 người Thực