Tag: thưởng thức bánh cuốn Bình Định

Thưởng thức bánh cuốn Tây Sơn khi về Bình Định

Thưởng thức bánh cuốn Tây Sơn khi về Bình Định

Người dân Tây Sơn có tục, hễ nhà có tiệc hỉ, giỗ chạp… là có cuốn bánh mang về. Dĩ nhiên cuốn bánh này đã ngon hơn, khi có thịt, có trứng, có rau… trong tiệc được dành cuốn mang